Kassai Etelka
Kassai Etelka

újságíró

A Föld Napja - egyénként és közösségként is minden egyes nap döntünk a Föld további sorsa fölött

Magyarországon 1990 óta rendezzük meg a Föld napja eseményt április 22-én, ám az első ilyen megmozdulást, az első Föld napját 1970 március 21-én tartották.


A Föld ünneplésének napját, az ötletet azonban John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San Franciscóban, ahol hangos és nagyon pozitív fogadtatásra talált. Ma már közel 200 országban jeles ünneppé vált ez a nap, és egyféle elszámolás is az előző év munkájáról: 1990 óta minden évben erre a napra adja ki a washingtoni Worldwatch Institute éves jelentését a világ környezeti állapotáról „A világ helyzete” címmel.

De milyen a világ jelenlegi helyzete és mi egyénenként vagy kis közösségeként, családonként mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a Föld az otthonunk maradhasson? Mert az mára bebizonyosodott, hogy a felelősség mindannyiunké,  mindenkinek tenni kell azért, hogy a jelenlegi tendencia megálljon és visszaforduljon.

Ahogy a Föld napja mozgalom egyik jelmondata is ennek a felelősségnek a felvállalására és a passzivitásból való kilépésre buzdít: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Talán nehéz elhinni vagy belátni, hogy az egyéni döntések, a legapróbb kis lépések is számítanak ezen a területen, pedig így van: sok egyéni döntés, összeadódva óriási, globális méretű változásokat hozhat. Mi pedig mindannyian, minden egyes nap döntünk a Föld további sorsa fölött.

Már írtunk erről tavaly is, mert ez a feladat újra és újra reflektorfénybe kerül, - az elmúlt évben így fogalmaztunk:

 „Mit tehetek még azonkívül, hogy kevesebb áramot használunk, rövid ideig zuhanyozunk, kevesebb vegyszert használunk, és csínján bánunk az élelmiszerrel?

Nagycsaládos anyukaként egyszerre nehéz ez a feladat és adott is a változtatás igénye, hiszen minden változtatás, amivel élőhelyünk biztonságát támogatjuk, egyben a szűk környezet, a család biztonságosabb jövőjét is szolgálja. Olykor nagyon kézzelfogható módon, akár megtakarítás formájában is. Ha kevesebbet pazarolunk energiával és élelemmel, több jut a család jólétét elősegítő dologra, vagy több élményt érünk el. Többet kirándulhatunk, több juthat a családtagok fejlődését segítő eszközökre. Ha kevesebb egyszer használatos műanyagot használunk, kevesebb energia megy el az újrahasznosításra. Ha kevesebb tárgy, ruha beszerzését, birtoklását igényeljük, ha új dolgok vásárlása helyett megbecsüljük azt, ami van, vagy tudatosan másodkézből származó tárgyakkal pótoljuk azt, ami elromlott, akkor egyszerre teszünk a földért és önmagunkért is.”

Ezeknek a gondolatoknak az érvényessége nem múlt el egy év alatt, ugyanolyan hitelesek, mint akkor, sőt még inkább. Mert fogy az az idő, amikor még tehetünk, amikor még léphetünk, amikor még esély kínálkozik arra, hogy ne sodorjuk végzetes veszélybe a saját bolygónkat, ami helyett tudjuk, hogy nincs másik.

Miért ilyen nehéz hát megértetni, átadni azokat az érveket, amelyek a Föld megóvását indokolják?

Sokan mondják azt, hogy azért, mert nem csak fizikilag, de érzelmileg távolodtunk el a Földtől, kevesebb ember fordul óvó, védelmező szeretettel a Föld felé. Csak használjuk, csak kihasználjuk létezését vakon, nem törődve a következményekkel.

Szülőként a napi szintű, praktikus, a Földet óvó törekvések mellett talán ennek a szeretetnek a felébresztése lenne a legfontosabb feladat. Mert ha a gyerekek azt élik meg, hogy a szülő nem veszi természetesnek és öröktől fogva adottnak a Föld és rajta az ember létezését, ha azt látja, hogy a szülő hálával és szép érzésekkel adózik a Föld irányába, akkor ebbe az irányba indul el ő is. Ha észreveszi – nem csak olykor-olykor- de mindennap a Föld szépségét, gazdagságát és életet támogató adakozását, akkor a gyerek is így fordul majd a Föld, a természet felé.

A szép érzéseket szép élményekkel tudjuk megalapozni - közvetlen, szép és erős tapasztalásokkal. Olyan találkozásokkal, ahol a föld, a víz, a levegő tapintható. Nagy kirándulásokkal, felfedező utakkal tudjuk megmutatni a gyerekeknek, hogy a Föld gyönyörű és szerethető. Olyan kalandok mentén tudjuk megmutatni mindezt, ahol kimozdulva a komfortzónából (szobából, városból, házból, betonrengetegből) földet, erdőt, folyót, patakot, hegyet, völgyet, virágokat és felhőket ismerhet meg a gyerek.

A képernyő szinte semmit nem ad vissza a valóságból, a képernyő nem adja vissza az erdők illatát, a levegő balzsamosságát, a fény szikrázását, nem adja vissza a patak csörgedező hangját és igazából a madárdal is csak halvány másolata az igazinak, ha nem az erdőben, egybeforrva a természettel, hanem csak a hangszóróból csiripel felénk.

Kellenek a jó tanácsok és az intelmek is egymás és a gyerekek felé is, de a Föld megóvása ott kezdődik, hogy megismerjük gyönyörű arcát, hogy tiszta szívből megszeretjük és a magunkénak, az otthonunknak érezzük minden szegletét. Mert akkor figyelni fogunk rá és minden tettünkkel védelmezni akarjuk szépséges bolygónkat. Az egyetlent, ahol élhetünk.

Ezért teszünk mi is, ahogy tavaly, úgy ebben az évben is:

Ezért a Gazdagréti Összefogás Egyesület, a Zöld Követ Egyesület és a Fiatal Családosok Klubja 2022 tavaszán a Föld napja alkalmából ismét egynyári növény palántákkal kedveskedik Gazdagrét lakosságának, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet Bolygónk vélelmére, a természet tiszteletére. 

Több ezer virágpalánta és a 2 tonnányi virágföld a sajtótájékoztató keretén belül kerül kiosztásra. 

Helyszín és Időpont:

Gazdagréti Összefogás Egyesület (1118 Budapest, Regős utca 13.)

  1. április. 22. (péntek) 11:30 óra

Regisztráció: 11:00 óra

Résztvevők:

Steiner Attila, Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja és a Zöld Követ Egyesület alapítója 

„A virág osztással felhívni szeretnénk az emberek figyelmét arra, hogy még nem késő, az utolsó órába léptünk, de közös összefogással visszafordíthatjuk az eddigi elhibázott lépéseket. Óvjuk meg Földünket a növényirtás és a környezetszennyezés káros hatásaitól, és tegyünk meg minél többet annak érdekében, hogy tiszta, zöld bolygón élhessünk

 

A Gazdagréti Összefogás Egyesület, a Zöld Követ Egyesület és a Fiatal Családosok Klubjának összefogásával a Föld napja alkalmából április 22-én virágpalántákat ajándékozunk a gazdagréti társasházaknak, amelyeket a gondnokok a közös kertekbe, parkokba ültethetnek el.

2022-ben is meghirdetésre kerül a “Gazdagrét legszebb kiskertje” pályázat! Fontos, hogy a kiültetést követően a kialakított kiskertekről, virágos ládákról készült fotókat küldjék el a gazdagretioe@gmail.com e-mail címre, melyeket Gazdagréti Összefogás Egyesület közösségi oldalán megosztva pályázatot hirdetünk “Gazdagrét legszebb kiskertje” címéért!

 

E jeles napon nem feledkezünk meg a kisebbekről sem, hiszen a fiatalok edulálása egyik elsődleges célkitűzéseink közé tartozik. A 3 - 16 éves gyerekek között meghirdetjük a “Mivel mentheted meg a Földet” Rajzpályázatot, hogy ez a nap számukra is élmény legyen. “Szerinted mi az, ami jó tesz a Földnek és mi az, ami nem?” jelmondatú felhívás által a gyerekek figyelmét is fel szeretnénk hívni a környezetvédelem fontosságára, rávilágítva azokra a napi rutinszerű tevékenységekre, melyekkel átlagemberként a legtöbbet tehetünk bolygónk védelme érdekében. Gondolkodásra sarkalljuk őket, melynek következtében érzékeltethetővé válnak az egyéni, családi szokások közül mik azok a tevékenységek, amelyek hasznosak, és melyek a fenntartható környezetvédelem szempontjából káros következménnyel bíró cselekedetek. Néhány példa ezzel kapcsolatban: szemetelés, virágültetés, autózás, buszozás, szelektív hulladékgyűjtés, elektromos autó, diesel autó. Bízunk benne, hogy játékos formában megfogalmazott környezetvédelmi nevelés elősegíti a lelkes kis környezetvédő gondolkodást és magatartást. 

A Föld napja alkalmából rendkívül fontos ez és példaértékű kezdeményezés. Tetteink által nagyban hozzájárulhatunk a természet megóvásához. A Földön termelt friss levegő termelődéséhez ez a több mint 3800 palánta ültetése is nagyban elősegíti.

A Gazdagréti Összefogás Egyesületet célja, hogy a Gazdagréten és környékén élőket közelebb hozza egymáshoz, közösségépítő programok, szemléletformáló akciók által. Szeretnék elérni, hogy az azonos érdeklődési körűek számukra megfelelő közösségi életet biztosítsunk, továbbá az egymás mellett élők megismerjék egymást, szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az itt élő családoknak, kisgyermekes szülőknek, valamint gyermekeiknek hasznos élményekben gazdag eseményeket szervezzünk.

A Zöld Követ Egyesület célja, hogy irányt mutasson a környezetvédelem iránt érdeklődők számára, a családokkal megismertesse a környezettudatos nevelést és edukálja a felnövő generációt, hiszen a jövő az ő kezükben van. Rendkívül fontos, hogy hazánkban is kiemelt szerepet kell kapjon közvetlen környezetünk megóvása, hiszen egyre nagyobb környezeti problémákkal kell szembenéznünk. Figyelmet kell fordítani a klímaválságra, részt kell vennünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, közösen! Mindennek az eléréséhez komoly szemléletformálásra van szükség!

A Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) célja a családos lét szépségeinek lépten-nyomon való hangsúlyozása. Hitvallása szerint az egymás melletti elköteleződés valódi érték, a gyerek pedig maga a csoda. A FICSAK fő küldetése a családi élet szépségeinek hangsúlyozása! Kezdeményezéseik, programjaik során elsősorban azt képviselik, hogy a családot összetartó feltétlen szeretet, a törődés és az egymás iránti elkötelezettség a legfontosabb értékek közé sorolhatóak."