Dubecz Renáta
Dubecz Renáta

blogger, 2 gyermekes édesanya

A pedagógus, mint személyiség- és képességfejlesztő, tudásátadó "gyermekvezető"- Köszöntjük őket Pedagógusnapon!

A diák míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A pedagógusok azok, akik megtanítják gyermekeinket arra, hogy az iskolából kilépve az életben is boldoguljanak. Hálásak lehetünk értékes munkájukért és emberfeletti erőfeszítéseikért, amit 'személyiség- és képességfejlesztőként', tudásátadó 'gyermekvezetőként" végeznek. A gyermekek világlátása és gondolkodása általuk fejlődik és ezt érdemes újra és újra megköszönni nekik minden év júniusának első vasárnapján.


A pedagógus (a görög paidagogoszból származik, jelentése: gyermekvezető) személye megkerülhetetlen mindannyiunk életében, hiszen a bölcsödétől egészen az egyetemig bezárólag őrzünk emlékeket róluk. Szépeket, meghatározókat, néha kudarcélménnyel tarkítottakat. Egy kedvenc tanárt, aki személyiségével, tudásával belopta magát a gyermekszívekbe, s olyan tanárt is aki "szigorú, de igazságos" tanítási elve mentén felfedezte a diákokban rejlő kincset és tehetséget, s neki köszönhetően váltak valóra álmaik, amikor testhezálló pályát vagy hivatást választottak. A tanárok ma is a jövőt alakítják, minden tudásukkal és tapasztalatukkal azon igyekeznek, hogy gyermekek számára biztos pontok legyenek. Utat mutatnak, és inspirálják őket az általuk tanított tantárgy iránti szenvedélyükkel.

Ma már a tanításon és nevelésen kívül viszont sok más egyéb feladatnak is meg kell felelniük, s nap mint nap számtalan szerepkörben kell helytállniuk. Mindenekelőtt a legfontosabb feladtuk: a személyes példamutatás. Minden tanár egyben egy jó 'motivátor' is. A motivációnak pedig hatalmas szerepe van a gyerekek tanulásra és cselekvésre ösztönzésében, hiszen elősegíti számukra az eléjük gördülő akadályok legyőzését, valamint kisebb-nagyobb kihívások teljesítését.

A pedagógusi szerepkör szertágazó, rendkívül komplex. A tanítás és nevelés mellett a kollégáknak, diákoknak, illetve a szülőknek való megfelelésról is szól. A tudás átadása személyiségeik és módszereikben különbözőségeiben rejlik. Természetesen a pedagógus munkahelye, maga az intézmény is jelentős hatással van a pedagógus feladatkörére.

Hálával tartozunk nekik az izgalmas és tudástadó órákért, a tanulmányi versenyekre való felkészítésekért, a másnapi órákra való éjjeli készülésekért, az otthon javított dolgozatokért és a feledhetetlen osztálykirándulásokért. A biztatásért, az útmutatásért, a tanításért és a nevelésért.

S bizony szülőként néha nehéz észrevenni, hogy mennyi mindenre oda tudnak figyelni ők. Mikor a gyermekünk valamilyen tanulási vagy viselkedésbeli nehézséggel küzd, - mivel nem ülünk mellette az iskolapadban és a rossz jegyeknek számtalan oka lehet - ilyenkor hatalmas segítség egy odafigyelő pedagógus, aki mindezt látva segít diákjának és szülőnek egyaránt közös erővel a nehézségeket legyőzni.

Pedagógus - szép és nehéz hivatás. Mert nem csak tárgyakat tanít, hanem a hétköznapokban láthatatlanul végzik feladatát, a diákjai személyiségét alakítja, formálja gondolkodásukat, cselekedeteiket. A pedagógus életforma nem csak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt. Rajtuk múlik, hogy a diákok hogyan emlékeznek majd vissza az iskolára, a tanulásra. Munkájuk nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen. Megosztják tudásukat, ismereteiket, iránytűt adnak a diákok kezébe, hogy a sok információ között eligazodhassanak. Értékeket adnak át, hogy a jövő generációja megállja a helyét a világban. Teszik ezt a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a munkájuk iránti elkötelezettséggel.

Köszönjük minden pedagógusnak, hogy ajtót nyitnak a tudás, a párbeszéd és a közösségépítés felé, s úgy segítenek naponta a diákoknak a kihívásokkal teli világban megfelelni, hogy ők maguk is számos feladatban helytállnak!

-----------------------------------

„A jövő ZÖLD generációjáért díj 2023” pályázat pedagógusok számára 

A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) környezetvédelmi pályázatot’ indított a Zöld Követ Egyesület szakmai támogatásával a közoktatásban, köznevelésben dolgozó tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, egyéb munkatársak fenntarthatóságért tett munkájának elismerése céljából.


Ezzel azoknak a környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógusoknak szeretnének elismerést nyújtani, akik különösen aktívak a fenntartható fejlődést szolgáló nevelés-oktatás területén. Akik munkájukkal, életszemléletükkel a diákjaik számára a társadalmi, ökológiai és gazdasági fenntarthatóság fontosságát közvetítik és ezáltal környezetvédelmi cselekvésre inspirálják a fiatalokat.

Az első három díjazott 100.000 Ft, 75.000 Ft és 50.000 Ft díjazásban részesül, illetve az iskola, ahol tanít ingyen környezetvédelmi/személetformáló előadást vehet igénybe a Zöld Követ Egyesület megvalósításában. A pályázatban résztvevő összes pedagógus iskolája részt vesz egy sorsoláson is, ahol egy 150.000 Ft értékű környezetvédelmi fejlődést biztosító tárgyi eszköz kerül kisorsolása.

A pályázatokat 2023. október 10-ig várják!

Az eredményhirdetésre a Földünkért Világnapon, 2023. október 21-én kerül sor.

További részletes információ : https://ficsak.hu/zold-jovoert-pedagogus-dij-2023/