Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa történész

Adj, mert adni jó!

Adni jó. Figyelmet, tiszteletet, szeretetet, vagy annak tárgyiasult formáit: egy szelet kenyeret az éhezőnek, egy pohár vizet a szomjazónak, önmagunkból egy darabot annak, aki körülöttünk testi vagy lelki szükséget szenved.

Krisztus tanítása a felebaráti szeretet gyakorlására bíztat bennünket kétezer éve. Európai kultúránk és a keresztény gyökerekből születő szociális piacgazdaság modellje is ezt az egymásért vállalt tevékeny felelősséget hirdeti évszázadok óta. Mélyen gyökerezik kultúránk szövetében ez a látásmód, mely jól működő struktúrákat alakított ki a történelem során: a nemzeti jövedelmek szociális szempontok szerinti újraelosztásával, a civil társadalom támogatásával, a társadalmi védőháló kifeszítésével. 

A görög nyelv is háromfajta szeretetet különböztet meg, az érosz a vágyakozó, a filia a baráti szeretet, az agapé pedig az önzetlen, önfeláldozó szeretet megnyilvánulása - mindhárom közül ez utóbbi a legmagasabb rendű, ez feleltethető meg a keresztény felebaráti szeretetnek is. 


 

Minden korban, minden generáció számára feladat, hogy a felebaráti szeretetet élővé tegye, hogy azt a kor elvárásai szerint újraértelmezze és a kívánalmaknak megfelelő kreatív megoldásokat gondoljon ki. Meg kell tanulnunk nekünk, ma élőknek is, hogy észrevegyük, mi az, amire ma a legnagyobb szükség van, és mit lehetne ezért még jobban és még korszerűbben tennünk - rendszerszerűen, hiteles, színes eszköztárral dolgozó segítő szervezetek közvetítésével vagy a magunk módján, a környezetünkben élőkre jobban odafigyelve. Az eszközök változhatnak, ma nem biztos, hogy egy tál főtt ételt viszünk a rászorulóknak, lehet, hogy emelt díjas sms-sel segítünk, de a segítő szándék nem hunyhat ki a lelkünkben.

“A jókedvű adakozót szereti az Úr”, az adakozás jókedve pedig visszahat annak a lelkivilágára, aki mindennapjai során él a felebaráti szeretet kifejezési módjaival. Mert egymásért élve egy más világ nyílik meg előttünk: az önismeret új síkjai, a lelki megelégedettség új perspektívái tárulnak a szemünk elé, miközben a másikban is növekszik általa a bizalom és a biztonságérzet.  Ha a magunk igényeinek fürkészése mellett elkezdünk hangsúlyosabban másokra figyelni, élesedik a látásunk, észrevesszük a szükséget szenvedőt és azokat a helyzeteket, amikor személyesen is tudunk tenni másokért.

 Ha rendszeresen gyakoroljuk a jót, megérezhetjük azt is, ha mindebben szintet lehet lépni: mondjuk, ha jövedelmünk növekszik, képesek lehetünk többet, új csatornákon keresztül vagy épp rendszeresebben is adni. Sokan támogatnak például egészségügyi vagy más okból beállt válsághelyzet miatt bajba jutott családokat huzamosabb időn keresztül, számukra kiszámítható, rendszeres segítséget nyújtva. Ez technikailag havonta csak egy banki átutalást jelent a számítógépről, de óriási segítség lehet. De egy közösség szervezhet hangversenyt, jótékonysági futást vagy vásárt is egy-egy nemes cél szolgálatára - a jó szándék számtalan formát találhat a segítésre.

Ahhoz, hogy a kölcsönös egymásra figyelés biztonsága hassa át közösségeinket, fontos az adakozást, az önkéntességet odaélni gyerekeink, unokáink elé és a köznevelésben, a kisebb-nagyobb közösségekben is tudatosan „tanítani”. Gondoljunk csak arra a szomorú tényre, hogy ma a gyerekek 55%-ának nincs testvére - miért is lenne evidens, hogy a testvériség eszköztárát ismerjék?

Segítheti az érzékenyítést a 2016-ban a középiskolákban bevezetett 50 órás önkéntesség – nagyszerű kezdeményezés! Ugyanakkor nem hagyatkozhatunk csak az oktatásra, minden családban érdemes odafigyelni arra, hogy a gyerekeket bevonjuk a jócselekedetek állhatatos gyakorlásába, először csak azzal, hogy osztozzanak meg az unokatesóval a csokijukon. Később mondjuk azzal, hogy egy-egy játékukat rászoruló gyerekeknek ajándékozzák, majd nagyobb gyermekként például az idős szomszéd néninek való rendszeres bevásárlással.

A kisgyerekek fogékonyak a jóra, ne engedjük ezeket a tiszta szíveket bepókhálosodni, hanem mutassuk meg számukra, hogy miképp lehet a valóságban is megvalósítani a mesékből ismerős értékes tanításokat, köztük azt, hogy adjanak, ha csak tehetik, mert adni jó!

Tegyünk együtt a siket és nagyothalló gyermekekért!

Családi hangulat, örömteli, meghitt várakozás és jótékony segítség. Ezek a Családszervezetek III. Jótékonysági Adventi Vásárának jellemzői.

www.jotekonysagivasar.hu

2018. december 1. 10.00-18.00, Millenáris Park B épület

Magyarországon eddig még példátlan összefogásról tanúskodik e nem mindennapi esemény, hiszen több mint harminc családokat segítő civil szervezet, továbbá számos cég és magánszemély együttes erővel fogott össze egy nemes célért