Kassai Etelka
Kassai Etelka

újságíró

Apák napja – „Az apák jelenléte a családban azt üzenik a gyerekeknek, hogy a világ biztonságos hely”

Apák napja alkalmából az apaságot, az apákat és a nagyapákat ünnepli a világ. Ezt a jeles napot, hazánkban június harmadik vasárnapján tartjuk, idén június 19 –én.


Érdekesség, hogy az első Apák Napja 1910-ben is pontosan június 19-re esett. Kezdeményezője pedig a Crestonban született Sonora Smart Dodd volt, aki édesapja, a polgárháborús veterán tiszteletére döntött úgy, hogy az anyák napja mására „létrehozza” az Apák Napját is. Édesapja, William Jackson Smart ugyanis 9 gyermeket nevelt fel egyedülálló szülőként. Nyilvánvalóan remek édesapa lehetett, ha lánya ily módon fejezte ki elismerését felé, valamint tiszteletét az apák családban betöltött szerepe felé is.

Nincs kőbe vésve az, hogy milyen módon ünnepeljük meg az édesapákat. Ami biztos, hogy az első apák napján még virágot, vörös rózsát kaptak az édesapák, ahogy jellemzően virággal köszöntötték az édesanyákat is. Ma azonban családonként eltérhetnek az ünneplés keretei és formái, de örömmel üdvözölnénk sokan, ha az édesapák az Apák Napján ugyanolyan figyelmet és tiszteletet kaphatnának, amilyet – az Anyák napján az édesanyák.

Mert az apák jelenléte a családokban elemi fontosságú. Ahogy az anya, úgy az apa szerepe is megkérdőjelezhetetlen a gyermekek számára. Édesapával és édesanyával kerek a világ. Akkor is, ha az apák – a szaporodó válások hatására- sokszor kiszorulnak ebből a szerepből. Kiszorulnak a családból, mert a válások során – nagyon sok esetben- nem csak az egykori hitvestől, de a gyerekektől is eltávolodnak.

Apák napján se tudjuk megkerülni ezt a negatív tendenciát, sőt, foglalkozni kell ezzel a helyzettel, mert az apák jelenléte nélkül felnövő gyerekek nagyon komoly hiányokkal küzdenek.

Amikor hiányzik az apa a gyerekek mellől, ott megkérdőjeleződik egy sor, egyébként evidenciaként számon tartott dolog.

Mert az apa jelenléte azt üzeni a gyereknek, hogy a világ biztonságos hely és „neked, mellettem van helyed” ebben a világban. Azt üzeni az apa jelenléte, hogy a gyerek értékes és fontos. Azt üzeni, hogy a gyerek szerethető és nincs semmi és senki más, aki a helyére léphetne az apai szívben.

Ezekkel a kimondatlan üzenetekkel pedig azt éri el, hogy a gyerek önbecsülése egészséges mederben fejlődik, és magabiztosan tud majd kapcsolódni a környezetéhez. Képes lesz önbecsülésen alapuló, választott társát tisztelő párkapcsolat kialakítására is. Mert az apa jelenléte vagy hiánya (illetve magatartása) a gyerek egész életére hatással lesz.

Nem csak azért fontos egy édesapa, mert ha jelen van és elérhető, akkor van kivel focizni, vagy van, aki megjavítja a meglazult kilincset, esetleg kicseréli a kiégett izzót. Az apa nem egy nonprofit alapon működő kisiparos, nem a mindent megoldó ember. Nem is egy bankkártya vagy az ügyeletes zsebpénzosztó automata. Az apa nem a PÓTember, aki jó lehet akkor, amikor az anya éppen nem ér rá. Nem szülő-helyettes, akire csak akkor számít a család, ha az anya nincs jelen. Nagyon is káros az a kommunikáció, ami gúnnyal és lesajnálással közeledik az édesapák családban betöltött szerepéhez, feladataihoz vagy készségeihez.

Az apának nem helyettesítenie kell az édesanyát, mert van saját fontos feladata, plusz oda vissza mindkettőjüknek ugyanazok is lehetnek vállalt feladataik vagy éppen egészen más területen adják azt, ami belőlük fakad.

Ahogy nincs kőbe vésve az, hogy virággal, verssel vagy egy szép élménnyel köszöntsük fel az apukákat, úgy az sincs kőbe vésve, hogy az apáknak kerékpározni, míg az anyáknak varrni kell megtanítaniuk a gyerekeket.

Mert nem az átadott tudáson van a fókusz, sokkal inkább azokon a mintákon, amik nem praktikusak, nem kézzelfoghatóak, mégis alakítják a gyerekek teljes életét.

Amikor egy gyerek azt tapasztalja meg, hogy az édesapa jelenléte a család életében teljes és maradéktalan, az olyan tapasztalat, amire építeni lehet.

Amikor azt tapasztalja meg, hogy az édesapja figyel az igényeire, amikor figyel az édesanya igényeire is és támogatja őt minden erejével, akkor az a minta beég, biztonságot ad és ő maga is így tud majd családjához, párjához kapcsolódni.

Ahogy egy jó apa közeledik lánygyermekéhez, ahogy bánik vele, ahogy megszólítja, ahogy ezerféle módon biztosítja szeretetéről és megbecsüléséről, úgy fog olyan társat keresni és választani magának majd felnőtt korában az a lánygyerek. Mert nem éri be kevesebbel.

Ahogy az apa kommunikál fiúgyermekével, ahogy megszólítja, ahogy biztosítja szeretetéről és elismeréséről, ahogy építi annak önbecsülését, úgy fog az a gyerek majd bánni a környezetében lévőkkel is. Magabiztosan és szeretettel.

Apák nélkül nem csak szegényebb, szürkébb vagy kevésbé működőképes ez a világ. Apák nélkül NEM működik egészségesen ez a világ. A családoknak szüksége van az apákra, a nagyapákra. Szüksége van az apák szeretetére, odaadására, erős karjukra, figyelmükre. Szüksége van a mindent megoldó, de a játékra is kapható édesapákra. A bölcs édesapákra. A felemelő, támogató és megbocsátó édesapákra. És szüksége van azokra az édesapákra, akik az édesanyák mellett maradva képesek családként megtartani apát, anyát, gyereket. A legnagyobb viharban is.

Apák Napján azt kívánjuk, hogy minél több férfinak legyen ereje, hite, kitartása és bátorsága vállalni és megtapasztalni az életbe vágóan fontos (édes) apaságot.