Király Nóra
Király Nóra bloggazda

Kortalanul - Gondolatok az Idősek Világnapjára

Minden generáció számára gyümölcsöző egymás kölcsönös elfogadása, megértése, hiszen harmonikusan együtt élni, csak egymást segítve lehet.

Egy társadalomban, egy családban az idősek tisztelete, a jó nagyszülő-szülő-gyermek kapcsolat olyan „szent háromság”, melynek gyümölcseit a kapcsolat minden tagja egyaránt élvezheti.

Az idősebb generáció tagjai a gyermekek kirepülésével és a munka világából való fokozatos (vagy elvágólagos) kivonulással komoly krízishelyzetet élhetnek át, azt érezve, hogy a korábbiakkal összehasonlítva kevésbé van rájuk szükség, kevésbé hasznos az életük. Ezt a helyzetet alapvetően változtatja meg, ha unoka születik a családba, ami új perspektívát nyit a nagyszülővé avanzsáltakban. A nagyszülő mintegy újrakezdheti legszebb életszakaszát, saját korábbi hibáiból okulva, érettebben, bölcsebben kapcsolódhat be a kicsik gondozásába, nevelésébe – immár a szülői felelősség nyomasztó súlya nélkül.

És micsoda öröm a csöppséggel kockázva nagyokat nevetni, vagy látni, ahogy a nagy lakli unoka jóízűen kanalazza nagyi húslevesét, esetleg kikéri nagyapa véleményét valamivel kapcsolatban!


Szülővé válni ugyancsak komoly megrázkódtatás (szakszerűbben normatív krízisnek nevezik), melynek feszültségét szépen oldhatja a tapintatos nagyszülői odafigyelés, gondoskodás, bátorítás. A kisgyermek cseperedése során pedig a fizikai (sokszor a nagyszülők testét is igénybevevő) segítségnyújtást fokozatosan felváltja az unokákkal való lelki-szellemi kapcsolat előtérbe kerülése. Mekkora kincs, ha egy szülőnek van kire jó szívvel, biztonsággal hagynia legféltettebb kincsét, és ha tudhatja, hogy fontos szeretetkapcsolata van gyermekének a nagymamáival, nagypapáival.

A gyerekek számára ugyancsak pótolhatatlan kincs nagymama és nagypapa: velük, általuk tanulhatják meg, hogy az élet nem csak a fiatalok és erősek számára értelmes, hogy akár betegeskedve, gyengébb testben is értékes minden ember. Nagyapa és nagymama egész másképp fordulhat oda egy gyermekhez, nem feszíti a szülők többirányú megfelelésének kényszere és sokkal kevésbé nyomasztja őket a felelősség, az aktív élet diktálta megannyi döntés kényszere és ez olyan izgalmas kapcsolatot eredményezhet, amely a gyermek számára is önfeledt örömöt kínál.

És micsoda szuper dolog nagymamával begyúrni a tésztát a karácsonyi bejglihez vagy nagyapával beszélgetni az élet nagy dolgairól a csillagos égbolt alatt!

Az idősek világnapja

Máthé Zsuzsa, történész az Idősek Világnapja alkalmából megfogalmazott előbbi gondolatait szeretnémi itt továbbfűzni. Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát és azóta is minden évben megemlékeznek az idősekről hazánkban is. Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya, és mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Más kérdés persze, hogy – főleg hazánkban – milyen fizikai és mentális egészségi állapotban vannak az idősek. Földünkön jelenleg körülbelül 600 millió idős él, és a következő két évtizedben várhatóan megduplázódik a számuk.

Az idősek helyzete hazánkban

Magyarországon az emberek 20 százaléka időskorú (60 év felett), azaz mintegy két millióan. Legnagyobb arányban a fővárosban és a kistelepüléseken élnek. Többségük, több mint 60 százalékuk nő, tehát sajnos nagyon sokan kénytelenek pár nélkül élni a mindennapjaikat. Sokan közülük ráadásul teljesen egyedül élnek, hiszen napjaikban egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok, ahol a nagyszülők, a gyerekek és az unokák is együtt élnek. Az életkor előrehaladtával az egészségügyi állapotban jelentkező problémák is tovább nehezítik az idősek helyzetét. A nyugdíjas klubok, az idősek otthonai és a többi különböző, idősekkel foglalkozó szervezetek azért igyekezek csökkenteni az időskorúak testi-lelki problémáit. A nemzedékek közötti együttműködés az egyik alappillére a kormányzati családpolitikának. Ezen az alappilléren biztosan nyugszik mindaz, amit az idős emberekért tesz a kormány. Bár az idősek világnapja is szép kezdeményezés, természetesen nem jelenti, nem jelentheti, hogy csak egy napig fontos az időskorúakra figyelni, sajátos problémáikkal foglalkozni.

Idősödő világban élünk

Ez nemcsak azt jelenti, hogy tovább élünk, mint korábban – köszönhetően részben az orvostudománynak –, hanem azt is jelenti, hogy ma az idősök sokkal többre képesek, mint évtizedekkel ezelőtt, ezért fontos szempont az, hogyan lehet aktívan tölteni az időskort. A társadalmak öregedése napjainkra oly mértékűvé vált az EU tagállamaiban, hogy már nem kezelhető a korábban kialakított eszközökkel. A népesség öregedésén általában az időskorúak arányának emelkedését értik.

A FICSAK idén is egy konferenciával lepte meg az időseket

A Fiatal Családosok Klubja minden évben figyel arra, hogy méltón megünnepelje az időseket érintő ünnepnapokat, alkalmakat. Évről-évre köszönti a nagymamákat, felhívja a figyelmet a nagyszülők szerepére a családban és arra is igyekszik minél nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy elmondja, milyen jelentős szerepe van az időseknek társadalmunkban. Az év az egyik legfontosabb eseménye számunkra a „Kortalanul” KONFERENCIA, melynek helyszíne idén a legendás és impozáns New York Kávéház volt. A konferencia 2018. október 2-án került megrendezésre. Az esemény fővédnöke Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya volt.

Ezúton is köszönöm minden kedves vendégemnek, hogy együtt ünnepelt velünk. Remélem, jövőre is sikerül megszerveznünk a találkozót, ahol tovább érlelhetjük azokat a gondolatokat, ötleteket, amelyek a generációk együttműködését, kölcsönös megértését teszik majd még gyümölcsözőbbé. A Kortalanul Konferenciánkról részletesebb beszámolót oldalamon találnak a kedves olvasók.

Gondolataimat egy Douglas MacArthur idézettel zárom:

„Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a Föld, a végtelenség hírnökeit.”

 Fotók forrása: Király Nóra hivatalos oldala